Nekilnojamo turto skelbimai

Prisijungti

Triukšmas – dažniausia konfliktų su kaimynais priežastis

Triukšmas – dažniausia konfliktų su kaimynais priežastis
Sakoma, kad geri kaimynai gali būti netgi artimesni nei giminaičiai. Ar bičiuliaujatės su savo kaimynais, ar juos pažįstate? Nekilnojamojo turto portalo Aruodas.lt tyrimas atskleidė, kad šiuo metu su kaimynais labiau linkę bičiuliautis ir bendrauti tie, kurie gyvena nuosavame, ne nuomojame būste. Jei galėtų rinktis, dauguma norėtų, kad jų kaimynai būtų netriukšmingi, neasocialūs ir bendrą aplinką tausojantys asmenys.

Būsto savininkai su kaimynais bičiuliaujasi dažniau nei nuomininkai

Dauguma nuosavame būste gyvenančių asmenų stengiasi su kaimynais susipažinti ir sutarti, šiek tiek mažesnė dalis tik palaiko dalykinius santykius dėl bendrų ūkinių reikalų. Vos keli procentai respondentų su  kaimynais sąmoningai nebendrauja.

Būstą besinuomojančių respondentų dauguma su kaimynais draugiškų santykių nepalaiko, tik pasisveikina susitikę. Su kaimynais susibičiuliavo ir susirado naujų draugų vos keli procentai nuomininkų.

Savo kaimynus didžioji dalis respondentų vertina teigiamai ir apibūdina juos kaip draugiškus (42 proc.), ramius (33 proc.), tvarkingus bei nesigilinančius į tai, ką veikia kiti (po 24 proc.). Tačiau vidutiniškai kas penktam respondentui jų kaimynai yra per daug triukšmingi ir kaip tik labai besidomintys, ką veikia kiti.

Tarpusavio konfliktų dažniausiai kyla dėl triukšmo
Apie 60 proc. gyventojų savo kaimynais yra patenkinti ir jiems priekaištų neturi, nors gana didelė dalis (40 proc.) respondentų dėl kaimynų turi nusiskundimų. Triukšmas – pagrindinė problema, dėl kurios kaimynai gali būti nepatenkinti vieni kitais (33 proc. respondentų).

Iš Aruodas.lt tyrimo rezultatų matyti, kad be triukšmo problemų daugumai kyla ir dėl rūkymo bei dūmų (26 proc.), automobilių statymo (26 proc.), aplinkos priežiūros (22 proc.), netvarkos laiptinėje (19 proc.), šiukšlių išmetimo tam neskirtose vietose (19 proc.), naminių gyvūnų laikymo (19 proc.). Mažiausiai nesutarimų kelia įvairūs remonto klausimai (15 proc.).

Konfliktus stengiamasi spręsti draugiškai pasikalbant

Jei kiltų nesutarimų su kaimynais, dauguma gyventojų bandytų situaciją išspręsti kalbėdamiesi ir taip labiau pažindami netoliese gyvenančus asmenis (beveik 70 proc. Aruodas.lt respondentų). Perpus mažiau gyventojų bandytų leisti įvykiams tekėti sava vaga ir tikėtųsi, kad nekreipiant dėmesio viskas nurims ir savaime susitvarkys.

Ketvirtadalis problemas spręstų ne patys, o kviestų atitinkamas tarnybas, o vidutiniškai kas penktas gyventojas laikytųsi tylios taktikos – matomoje vietoje paliktų įspėjamųjų raštelių, kurie galbūt padėtų išspręsti problemas. Pora procentų respondentų susidariusius sunkumus spręstų kumščiais.

Paklausiausi – ramūs, tvarkingi ir aplinką tausojantys kaimynai

Portalo Aruodas.lt tyrimas atskleidė, kad gyventojai, rinkdamiesi kaimynus, mažai dėmesio kreipia į faktą, kaimynai būstą nuomojasi ar yra jo savininkai, kokia jų tautybė, šeimos sudėtis ir pan. Svarstydami, šalia kokių žmonių norėtų gyventi, dauguma rinktųsi ramius, netriukšmingus ir nekeliančius problemų, tvarkingus ir aplinką tausojančius bei neasocialius kaimynus (daugiau kaip po 60 proc. respondentų).

Daugiau kaip pusei gyventojų svarbu, kad kaimynų bendruomenė būtų aktyvi, ketvirtadalis norėtų, kad greta gyventų panašios amžiaus grupės arba išsilavinimo asmenys.
 
 
Šaltinis: www.aruodas.lt