Nekilnojamo turto skelbimai

Prisijungti

Kainų indeksų sistema papildoma nauju rodikliu – būsto kainų indeksu

Kainų indeksų sistema papildoma nauju rodikliu – būsto kainų indeksu
Nuo 2013 m. pradedamas skelbti ketvirtinis būsto kainų indeksas (BKI) ir kainų pokyčiai, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

2012 m. trečiojo ketvirčio būsto kainų pokyčiai bus paskelbti sausio 7 d., vėliau – 80 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus (kovo 21 d., birželio 19 d., rugsėjo 18 d., gruodžio 19 d.).

BKI yra santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas namų ūkių įsigyjamų būstų, įskaitant žemę, bendrasis kainų pokytis per tam tikrą laikotarpį. Jo tikslas – turėti su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis metodologiškai suderintą ir palyginamą rodiklį infliacijai būsto rinkoje vertinti. BKI reikalingas pinigų politikai formuoti, infliacijos prognozėms rengti, finansiniam stabilumui vertinti ir kt. Jis taip pat yra įtrauktas į rodiklių sistemą, naudojamą prasidedančiam arba besitęsiančiam šalies makroekonomikos disbalansui nustatyti ir stebėti.

Kainų ir svorių duomenų šaltinis BKI skaičiuoti yra valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro objektų sandorių duomenų bazė. BKI aprėpia fizinių asmenų Lietuvoje įsigytus naujus ir esamus būstus.

Kainų indeksų sistema BKI buvo išplėsta dėl didėjančio poreikio turėti patikimus rodiklius infliacijai šalyje ir ES matuoti, šalies pasirengimui įsivesti eurą vertinti. Kainų indeksų sistemos plėtra leis išsamiai ir visapusiškai atspindėti kainų pokyčius įvairiose ekonominės veiklos srityse.

2013 m. numatoma priimti Komisijos reglamentą, kuriuo nustatomos išsamios ir visoms ES valstybėms narėms privalomos taisyklės dėl BKI sudarymo (toliau – Reglamentas). Remiantis reglamentu, BKI turi apimti naujų ir esamų būstų įsigijimo išlaidas. BKI sudarymo metodologinis pagrindas išdėstytas vadove, kurį, bendradarbiaudama su ES valstybių narių statistikos tarnybomis, parengė ES statistikos tarnyba (Eurostatas).
 
 
Šaltinis: http://www.stat.gov.lt