Nekilnojamo turto skelbimai

Prisijungti

2012 m. ketvirtojo ketvirčio būsto kainų pokyčiai

2012 m. ketvirtojo ketvirčio būsto kainų pokyčiai
 
2012 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su trečiuoju ketvirčiu, būsto kainos sumažėjo 0,8 procento, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Daugiausia atpigo butai naujos statybos daugiabučiuose namuose – 5 procentais. Butų naujuose vieno ir dviejų butų namuose kainos padidėjo 2,9 procento.

Esami butai vieno ir dviejų butų namuose pabrango 2,2, o daugiabučiuose namuose – atpigo 1,3 procento. 

1 pav. Būsto kainų pokyčiai per ketvirtį
Palyginti su ankstesniu ketvirčiu

2012 m. ketvirtojo ketvirčio naujų butų daugiabučiuose namuose kainų sumažėjimą lėmė aktyvus butų pirkimas toliau nuo Vilniaus miesto centro esančiuose gyvenamuosiuose rajonuose, kur butai yra pigesni. 

2012 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2011 m. ketvirtuoju ketvirčiu, būsto kainos sumažėjo 1,2 procento.

Esami butai vieno ir dviejų butų namuose atpigo 3,4, daugiabučiuose namuose – 3,1 procento.

Nauji būstai pabrango, iš jų butai vieno ir dviejų butų namuose – 11,9, butai daugiabučiuose namuose – 8,5 procento. 

2 pav. Būsto kainų pokyčiai per metus
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu
 
Būsto bendrajam kainų pokyčiui didžiausią įtaką daro esamų būstų kainų pasikeitimas, nes tokių būstų lyginamoji dalis bendrose piniginėse namų ūkių išlaidose būstui įsigyti yra didžiausia. Daugiausia nuperkama būstų, esančių Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Jų kainų lygis yra aukščiausias šalyje. Tai daro žymią įtaką bendrajam būsto kainų pokyčiui. 

1 lentelė. Būsto kainų pokyčiai 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį
Procentais

3 pav. Būsto kainų indeksai
Palyginti su indekso baziniu laikotarpiu, 2010 m. = 100
 
 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas